Pierwsza transmisja mszy św. na Jasnej Górze w naszym serwisie! Relacja z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej

Redakcja

24 stycznia, 2024
Niezależnie od tego, czy jest to niedziela czy dzień powszedni, msze święte online pozwalają Ci doświadczyć mistycznego piękna tej uroczystości, gdziekolwiek jesteś. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć, możesz uczestniczyć w nabożeństwach i doznać duchowego wzmocnienia. Transmisje online otwierają przed Tobą nowe możliwości. Poczuj bliskość Pana Boga i doświadcz spokoju, który płynie z wyjątkowych liturgii. Niech to doświadczenie wzbudzi w Tobie nowe źródło siły i wiary. Zapraszamy Cię do udziału w tym mistycznym wydarzeniu, które jest dostępne w zasięgu ręki, w Twoim własnym domu.

Msza św. w Częstochowie: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Jasna Góra, zlokalizowana w Częstochowie, przyciąga pielgrzymów z całego świata. Jednym z najważniejszych wydarzeń są liturgie, a jedną z uroczystości, które warto przeżyć, jest msza poświęcona Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W świątyni w Częstochowie, zarówno w bazylice, jak i w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, odbywają się nabożeństwa. To duchowe miejsce jest ważnym centrum kultu religijnego, gdzie wierni mogą uczestniczyć w modlitwie i oddawać cześć świętym. W trakcie tych eucharystii celebrujący duchowni odprawiają liturgię zarówno w języku polskim, jak i w języku łacińskim, zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego. Częstochowa jest symbolem duchowości i wiary. To tutaj pielgrzymi gromadzą się, aby uczestniczyć w eucharystii, szukając pocieszenia i błogosławieństwa Matki Bożej.
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Ksiądz: Jezu cichy i pokornego serca.
Wierni: Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Msze święte online: Doświadcz obecności Boga w sanktuarium

Wraz z rozwojem technologii, świątynia w Częstochowie oferuje również możliwość uczestniczenia w eucharystii online. Dzięki transmisjom internetowym, każda osoba, która nie jest w stanie być osobiście na liturgii, może doświadczyć obecności Jezusa w swoich domach, łącząc się duchowo z pielgrzymami z całego świata.

Język i liturgia: Najczęściej odmawiane modlitwy podczas mszy św. na Jasnej Górze

Podczas liturgii, zarówno w bazylice, jak i w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, odprawiane są nabożeństwa w języku polskim. Wśród najczęściej używanych modlitw znajduje się Litania do Matki Bożej, Różaniec oraz modlitwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. To szczególne chwile, w których wierni oddają cześć najświętszym i rozwijają swoją duchowość.

Klasztor zakonu paulinów

Klasztor paulinów na wzgórzu jasnogórskim to miejsce, gzie pielgrzymi znajdują duchowy azyl. Szczegółowy harmonogram liturgii oraz dokładny adres można znaleźć przez Internet, na oficjalnej witrynie sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze. Jednym z najważniejszych elementów życia paulinów jest odprawianie liturgii, które odbywają się codziennie o różnych godzinach. Począwszy od porannej mszy o godzinie 6.00, aż do wieczornej mszy o 21.30. Kustosz klasztoru, sprawujący ważną rolę duchowego przewodnika, dba o każdy szczegół związany z liturgią i życiem zakonnym. To on troszczy się o dobre przygotowanie i przebieg nabożeństw oraz odpowiada za wiernych, którzy przybywają do świątyni. Dla wszelkich informacji oraz zgłaszania potrzeb, można skontaktować się z kustoszem za pośrednictwem numeru telefonu podanego na stronie sanktuarium. Klasztor zakonu paulinów jest miejscem szczególnym dla chorych, którzy szukają wsparcia duchowego i uzdrowienia. Zwłaszcza podczas mszy św. odprawianej o godzinie 21.30, pielgrzymi mają możliwość skorzystania z sakramentu namaszczenia chorych, które jest źródłem pociechy i siły dla osób cierpiących.

Polecane: